2/4  Openbare computerruimten - Vragenlijst voor bezoekers 2022

Met welke OCR beantwoordt u deze vragenlijst?
Espace Public Numérique Mobile (EPNM)
EPN de l'ARC
EPN-Bravvo
EPN de la Bibliothèque des Riches Claires
EPN de la Bibliothèque de Laeken
Wijkpartenariaat - De Schakel
EPN1030
EPN de la Biblio XL
Atelier du Web - EPN de la commune de St Gilles
Open Atelier 110 - Moreau
Open Atelier 110 - Jardinier
EPN Scheut
Study Kids Support Asbl (SKS)
Koekeltech - EPN de Koekelberg
EPN Ganshoren
Centre Culturel d'Evere L'Entrela
EPN Uccle
Espace Public Numérique de FQS
Wolu Cyber Cité - Cyber de Wolubilis
EPN Sapiens
EPN Goujons
EPN de la Bibliothèque francophone de Jette
1. Welke apparaten heb je?
Ik heb geen apparaten 
Ik heb een computer 
Ik heb een tablet 
Ik heb een smartphone
2. Heb je thuis internet (wifi of 4G)?
Verschillende mogelijke antwoorden (max. 2 combinaties [1 en 5] of [2 en 4])  
Ja, ik heb mijn eigen 4G- en Wifi-verbinding
Nee, ik heb geen 4G- en wifi-verbinding
Ja, ik heb mijn eigen 4G-verbinding
Ja, ik heb mijn eigen WiFi-verbinding
Nee, ik gebruik iemands 4G-verbinding
Nee, ik gebruik iemands WiFi-verbinding
3. Had je al van de OCR gehoord voordat je er voor het eerst naartoe ging?
Ja, ik wist dat er OCR's bestonden, en wat ze aanboden
Ja, ik wist vaag dat dit soort plaatsen bestonden
Nee, ik wist niet dat dit soort plaatsen bestonden
4. Hoe heb je van deze OCR gehoord?
Maximaal 2 antwoorden
Flyer
Affiche
Sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, ...) 
Vriend of familielid 
Gemeente 
Vereniging, buurthuis, ... 
OCMW, Actiris, Mission Locale.
Andere 
5. Waarvoor ga je naar deze OCR?
Maximaal 2 antwoorden
Ik heb toegang nodig tot een computer met een internetverbinding
Ik heb alleen toegang tot het internet nodig
Ik heb alleen toegang tot een computer nodig
Ik heb hulp nodig bij het gebruik van de computer of het internet
Ik moet documenten afdrukken
Ik moet getraind worden
Andere:
5b. Ik heb toegang nodig tot een computer, het internet of een printer:
Voor school/mijn opleiding: om lessen of een online opleiding te volgen, om taken te schrijven, ... 
Om werk te zoeken of om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten (of om online administratieve papieren te vinden en in te vullen, om rekeningen te betalen, ...
Om te oefenen in kantoorautomatisering (word, ppt, enz.), design, ... 
Om online te gamen, op sociale netwerken te surfen, ... 
Voor strikt privégebruik (e-mailberichten, teksten schrijven, foto's afdrukken, enz.)
Voor iets anders:
6. Waarom kom je specifiek naar deze OCR?
Maximaal 2 antwoorden
Omdat het dicht bij huis is 
Omdat het dicht bij mijn werk is 
Omdat iemand mij deze aanraadde 
Omdat ik er vaste klant ben 
Omdat de openingsuren mij goed uitkomen
Omdat het het enige OCR is dat ik ken
Omdat het past bij mijn behoeften
Andere
7. Op een schaal van 1 tot 5, hoe tevreden ben je over de diensten die de OCR aanbiedt?
1
2
3
4
5
8. Op een schaal van 1 tot 5, hoe tevreden ben je over ...
  1 2 3 4 5
De tijd die je krijgt op de computers van de OCR
1 2 3 4 5
De tijd die je krijgt op de computers van de OCR
De openingsuren van de OCR
1 2 3 4 5
De openingsuren van de OCR
De begeleiding en hulp die je krijgt van het personeel van de OCR
1 2 3 4 5
De begeleiding en hulp die je krijgt van het personeel van de OCR
De toegang tot toestellen zoals de printer van de OCR
1 2 3 4 5
De toegang tot toestellen zoals de printer van de OCR
9. Zou je zeggen dat je deze moeilijkheden /handicaps hebt ...?
Ik ben een persoon die gezondheidsproblemen heeft waardoor ik niet kan lopen, gemakkelijk kan bewegen (ik heb een motorische handicap)
Ik kan niet goed zien, ik ben blind (ik heb een visuele beperking)
Ik kan niet goed horen, ik ben doof (ik heb een auditieve beperking)
Ik ben iemand die gezondheidsproblemen heeft die niet zichtbaar zijn (autisme, mentale gezondheid, geestelijke gezondheid)
Ik heb een andere handicap
Nee, ik heb geen problemen/handicaps
10. Op een schaal van 1 tot 5 (1 = ik kan niet lezen in het FR/NL en 5 = ik lees heel goed in het FR/NL), hoeveel beoordeel je je leesniveau?
1
2
3
4
5
11. Heb je wel eens deelgenomen aan trainingen binnen een OCR?
Nee, ik heb nog nooit deelgenomen aan OCR-trainingen.
Ja, computer discovery training
Ja, training over het gebruik van mijn smartphone
Ja, training over het gebruik van mijn tablet
Ja, training over tekstverwerking, het gebruik van tabellen, het maken van een presentatie (Word, Excel, Powerpoint en hun equivalenten).
Ja, opleiding zoeken naar werk (zoeken, cv schrijven, sollicitatiebrief, etc.)
Ja, geavanceerde training in fotobewerking, grafisch ontwerp of videografie.
Andere opleidingen:
12. Heb je in 2021 al meegedaan aan dit onderzoek?
Ja
Nee

3/4   Vragen in verband met het profiel

13. Vous êtes ?
Een vrouw 
Een man 
Een ander gender
14. Leeftijd
La valeur doit être comprise entre 12 et 95
15. Wat is je postcode?
La valeur doit être comprise entre 1000 et 9999
16. Ik spreek vloeiend
Maximaal 3 antwoorden
Nederlands (Vlaams)
Frans
Duits
Engels
Arabisch
Spaans
Italiaans
Portugees
Turks
Andere taal/talen (Europa)
Andere taal/talen (Afrika)
Andere taal/talen (Azië of andere landen dan Europa en Afrika)
Geen
17. Wat is uw gezinssituatie?
Alleen zonder kinderen/ Jongvolwassene die met ouders samenwoont/gedeelde accommodatie
Alleen met ten minste één kind (jonger dan 18 jaar)
Alleen met alleen kinderen + 18 jaar oud
Als stel zonder kinderen
In een echtpaar met minstens één kind (jonger dan 18 jaar)
Met z'n tweeën met alleen kinderen + 18 jaar
18. Is er iemand in jouw familie/huis die je kan helpen met een computer (gebruik, kennis, enz.)?
Ja
Nee
19. Je bent...
Student
Huisvrouw / -man
Arbeider of bediende 
Ambtenaar 
Zelfstandige 
Gepensioneerd 
Werkzoekende 
Andere 
20. Wat is je hoogste opleidingsniveau?
Getuigschrift lager secundair onderwijs
Getuigschrift hoger secundair onderwijs 
Bachelor/Graduaat (3 jaar) 
Sociale promotie 
Master (5 jaar) 
Doctoraat
Professionaliserende opleiding 
Geen diploma 

4/4   Pour le contrôle du travail de l'enquêteur

Code de l'enquêteur
La valeur doit être comprise entre et
Numéro d'identifiant
La valeur doit être comprise entre et
Identité de l'ordinateur
La réponse est automatique.
Date de la saisie
La réponse est automatique. "jj/mm/aaaa".
Heure de la saisie
La réponse est automatique. "hh:mm".

Verklaring over het gebruik van persoonsgegevens

In het kader van haar opdrachten is Sonecom verplicht persoonsgegevens te gebruiken om de doelgroepen te kunnen contacteren en de representativiteit van de ondervraagde steekproef te verzekeren. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden.

De verzamelde gegevens worden alleen bewaard voor de duur van de missie om de goede werking ervan te garanderen.

De gegevens die aan de sponsors worden doorgegeven, zijn anoniem en de persoonsgegevens worden statistisch verwerkt.Sluiten

🔎+ RGPD

Attention, les questions marquées en rouge nécessitent une réponse !


Cliquer pour fermer